_Hva er viktige saker i bibliotekpolitikken?

Vi trenger debatt, både om bibliotekene og – ikke minst – om den virkeligheten bibliotekene er en del av og skal bidra til. 

 

SFP – NBFs spesialgruppe for folkebibliotekpolitikk – er ikke en tradisjonell organisasjon, men er tenkt som et nettverk og en kommunikasjonsarena for folk som er opptatt av de offentlige bibliotekenes fremtid innenfor Kunnskapssamfunnet. 

 

Vi håper derfor at mange vil bidra med sitt syn på hva det er viktig å jobbe med innenfor bibliotekpolitikken. Hovedformålet med denne bloggen er å få flest mulig synspunkter frem på arenaen.

 

Hva er du opptatt av? 

Legg inn kommentar(er) eller lag ditt eget innlegg! 

 

På SFPs årsmøte i 2007 ble følgende arbeidsplan vedtatt:

 

1. Oppfølging av Bibliotekreform 2014 med særlig vekt på
        a) ny, felles biblioteklov
        b) e-borgerskap.

2. Videreføring av statistikkarbeidet.

3. Støtte videreføring av kampanjen fr@ ditt bibliotek i forbindelse med Skolebibliotekløftet.

4. Gjennomføring av et faglig seminar på bibliotekmøtet i Bergen 2008.

5. Deltakelse på ulike faglige arenaer.


Planen er et utgangspunkt for det nye styrets arbeid, men vi ønsker både innspill og kommentarer til punktene på listen, og forslag til nye områder.


Så skriv i vei!

 

Reklamer